رفع گرفتگی توالت فرنگی

امروزه استفاده از انواع توالت فرنگی و  طبیعتا گرفتگی توالت فرنگی گسترش بسیار زیادی یافته است.
که در صورت گرفتگی مانند دیگر خروجی های دچار مشکل، نیاز به چاه یا لوله بازکنی دارید

دکمه بازگشت به بالا
تماس مستقیم با کارشناس