لوله بازکنی

اصولا لوله بازکنی به صورت  شیمیایی و مکانیکی انجام می شود  .

 گاهی پیش می آید که بسیاری از مردم برای باز کردن لوله از آب جوش استفاده می‌کنند. اما این می تواند به عنوان یک راه حل کلی در نظر گرفته شود .و می‌تواند به عنوان یک فرآیند شیمیایی جهت باز کردن لوله مورد استفاده قرار گیرد .

لوله باز کنی 2
لوله باز کنی 2

راه حل شیمیایی اصولاً برای زمان قبل از گرفتگی کامل می تواند پاسخگوی نیاز ما باشد و همچنین میتواند جلوگیری کند. از گرفتگی لوله در آینده اما شیوه مکانیکی در هر شرایطی می‌تواند بهترین گزینه باشد به این دلیل است که با باز کردن کامل لوله قبل از گرفتگی و چه بعد از آن بهترین گزینه است .

  فرآیندهای شیمیایی اصولاً استفاده از موادی است که توسط شرکت‌های بزرگی تولید می‌شوند. که به عنوان لوله بازکن در داخل لوله ریخته می‌شود به شکل اسید عمل می‌کنند. و روزنه هایی را برای عبور آب در محل‌های گرفتگی لوله ایجاد می کند استفاده مکرر از این مواد شیمیایی می تواند آسیب های بسیاری را به لوله وارد کند. همچنین این مواد شیمیایی می‌تواند در صورت بی احتیاطی خطرات جبران ناپذیری را برای مالک ایجاد نماید.

 فرایندهای مکانیکی که مهمترین آنها استفاده از دستگاه فنر می باشد. که با فرستادن فنر های مختلف با ضخامت های مختلف و متناسب با آن باعث لغزش در لوله و همچنین عبور از ضایعاتی که باعث گرفتگی لوله شده‌اند. 

اصولاً دقیق1 ترین راه برای باز کردن لوله و یا شاید بتوان گفت تنها راه باقی‌مانده صددرصدی برای باز کردن هر لوله ای استفاده از فرآیند مکانیکی می باشد .

البته شرکت دکتر لوله برای فرآیند باز کردن مکانیکی برای هر نوع لوله فنر های مخصوص به خود را دارد چرا که نباید فنر  توالت برای سینک آشپزخانه و حمام و یا قسمت های دیگر استفاده کرد .به همین دلیل اصولاً از فنر های مجزا برای فاضلاب های مجزا به خاطر رعایت بهداشت و همچنین مسائل اسلامی انجام گردد.

لوله باز کنی با فنر
لوله باز کنی با فنر

 گرفتگی لوله ها

اصولا حالت برای گرفتگی لوله ها دارد

1- گرفتگی ناشی از چربی، مو و رسوبات در داخل لوله فاضلاب.

2- گرفتگی ناشی از وجود مصالح ساختمانی در زمان ساخت ساختمان میباشد که اصولاً در محل تراس بیشتر به چشم می خورد .

 برای باز کردن گرفتگی ناشی از چربی مو و رسوبات شاید بتوان از لوله بازکن های شیمیایی استفاده کرد اما مطمئناً احتمال باز شدن ۱۰۰ درصدی وجود نخواهد داشت .اما برای گرفتگی ناشی از وجود مساله حتماً باید از فرآیند مکانیکی استفاده شود استفاده از فرآیندهای شیمیایی هیچ نتیجه ای را نخواهد داشت

 البته نباید فراموش کرد که برای پرشدگی چاه نمی تواند راهکار مناسبی باشد و باید از تخلیه چاه استفاده نمود